TALLERS ARTÍSTICS PER A LES ESCOLES. Recursos educatius a l’aula.

El Taller oferta cursos, ponències i tallers per aquelles escoles que aposten per una transformació del sistema educatiu, amb l’objectiu que xiquets i xiquetes cresquen preparats per a prosperar en un món que està immers en un canvi constant.

OBJECTIUS ESPECÍFICS DEL CURS

-Presentar al professorat un projecte d’innovació educativa, dut a terme durant el curs passat i els seus resultats en els alumnes i les seues famílies.

-Objectius de la transversalitat i camps d’intervenció educativa.

-Transmetre al professorat la importància de realitzar projectes innovadors que repercutisquen positivament en la seua tasca diària.

-Fomentar  la transversalitat de temes en l’aula

-Crear un ambient lúdic per a la realització de projectes en l’aula. -Desenvolupar activitats transversals que repercutisquen en l’èxit escolar.

-Presentar exemples reals de bones pràctiques d’aula relacionades amb la història de l’art.

-Conscienciar del paper afavoridor de la cultura i els diversos moviments artístics.

-Introduir els conceptes i procediments bàsics de la història de l’art a través de les èpoques.

-Explorar tècniques artístiques com a vies d’expressió i creació: Dibuix, escultura i pintura.

-Presentar recursos didàctics d’aplicació directa a l’aula.

-Desenvolupar eines per a la gestió de projectes .

-Planificar i organitzar el projecte artístic.

-Avaluar l’execució d’un projecte posats en pràctica.

-Desenvolupament del pensament creatiu, divergent i crític per mitjà de l’educació artística.

CONTINGUTS ESPECÍFICS DEL CURS.

-Oferir recursos i propostes d’intervenció.

-Què és la transversalitat? Interrelacions dels temes transversals.

-Activitats creatives i artístiques per a l’aula.

-Pràctiques d’innovació educativa.

-Competència artística i manual.

-Metodologies innovadores en el procés d’ensenyament-aprenentatge

-Col·laboració família i escola.

-Innovació en l’aula.

-Idees pràctiques bàsiques del projecte i transformació de l’aula-taller.

-Realització pràctica de projectes d’aplicació directa en l’aula.

-Sinopsi de l’organització del projecte.

-Gestió de recursos en un projecte artístic-cultural.

-Seguiment temporal del projecte.

-Racons i tallers.

-Presentació de projectes .

DIRIGIT A Professorat d’Educació Infantil i primària, també a mares i pares amb fills en totes aquestes etapes. Educadors i personal de suport.

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *