Posts Tagged ‘mitologia’

Novembre i Desembre: Art i Mitología

A partir del Renaixement la mitologia va ser considerada un gènere l’interès del qual radicava fonamentalment en l’aspecte cultural del món antic, anterior al cristianisme. Una cultura laica, que no estava sotmesa al poder eclesiàstic i que enllaçava amb l’humanisme iniciat a Itàlia ja en el trecento. Era un món que sense oblidar el religiós […]